Dr. Min Qian

Dr. Min Qian

Business Development Director China

Phone:
+49 152 5422 8578
Mobile:
+86 186 2156 2871
E-mail:
M.Qian@academy.rwth-aachen.de

Back